محصولات/خدمات هتل آپارتمان
شرح هتل مورد بحث در يکي از خيابانهاي تجاري شهر ايلام احداث می‌گردد. ساختمان هتل در 6 طبقه و مشتمل بر 16 سوئيت مستقل می‌باشد که حائز استانداردهاي تعريف شده براي يک هتل آپارتمان سه ستاره است.
ظرفیت طرح -
سرمایه‌گذاری ثابت طرح 4919.5 میلیون ریال
سرمایه در گردش 120 میلیون ریال
سرمایه‌گذاری کل 5039.5 میلیون ریال
خالص ارزش فعلی سرمایه گذاری (NPV) 789 میلیون ریال
نرخ بازگشت داخلی سرمایه گذاری (IRR) 21 درصد
محل اجرای طرح ایلام
کارفرما شرکت مرجان مرواريد ايلام
واحد بررسی کننده طرح سازمان جهانگردی و میراث فرهنگی
Cron Job Starts