محصولات/خدمات هتل
شرح طرح مورد نظر بازسازی و مرمت هتل و رستوران شرافت می باشد.این هتل روزانه پذیرای 128 مهمان می باشد.
ظرفیت طرح -
سرمایه‌گذاری ثابت طرح 42122 میلیون ریال
سرمایه در گردش 609 میلیون ریال
سرمایه‌گذاری کل 42781 میلیون ریال
خالص ارزش فعلی سرمایه گذاری (NPV) 16485میلیون ریال
نرخ بازگشت داخلی سرمایه گذاری (IRR) 25 درصد
محل اجرای طرح تهران
کارفرما هتل شرافت
واحد بررسی کننده طرح سازمان گردشگری و میراث فرهنگی