محصولات/خدمات هتل
شرح طرح مورد نظر احداث یک هتل با خدمات اقامتی، سالن اجتماعات، مراسم، رستوران و ... می باشد.
ظرفیت طرح -
سرمایه‌گذاری ثابت طرح 28339 میلیون ریال
سرمایه در گردش 824 میلیون ریال
سرمایه‌گذاری کل 29163 میلیون ریال
خالص ارزش فعلی سرمایه گذاری (NPV) 6055 میلیون ریال
نرخ بازگشت داخلی سرمایه گذاری (IRR) 22 درصد
محل اجرای طرح اصفهان
کارفرما هتل نیاسر
واحد بررسی کننده طرح سازمان گردشگری و میراث فرهنگی
Cron Job Starts