محصولات/خدمات 1.آماده‌سازی و بسته‌بندی سبزی تازه 2. سالاد الویه
شرح هدف از اجرای این طرح احداث يک واحد آماده‌سازی و بسته‌بندی سبزیجات و انواع سالاد می‌باشد.
ظرفیت طرح 1. 1000 تن در سال و 2.با ظرفیت 1000 تن
سرمایه‌گذاری ثابت طرح 14625 میلیون ریال
سرمایه در گردش 5646 میلیون ریال
سرمایه‌گذاری کل 20271 میلیون ریال
خالص ارزش فعلی سرمایه گذاری (NPV) 37955 میلیون ریال
نرخ بازگشت داخلی سرمایه گذاری (IRR) 54 درصد
محل اجرای طرح تهران
کارفرما شرکت بهین آلاپرنیان
واحد بررسی کننده طرح بانک صنعت و معدن