محصولات/خدمات هتل
شرح طرح مورد نظر احداث هتل 4 ستاره با 66 اتاق دو تخته و 6 سوئیت می باشد.
ظرفیت طرح -
سرمایه‌گذاری ثابت طرح 39108 میلیون ریال
سرمایه در گردش 588 میلیون ریال
سرمایه‌گذاری کل 39696 میلیون ریال
خالص ارزش فعلی سرمایه گذاری (NPV) 6965 میلیون ریال
نرخ بازگشت داخلی سرمایه گذاری (IRR) 21 درصد
محل اجرای طرح مازندران
کارفرما شرکت امواج مروارید
واحد بررسی کننده طرح سازمان جهانگردی و میراث فرهنگی
Cron Job Starts