محصولات/خدمات انواع خيارشور، ترشيجات، شوريجات، کنسرو نخودفرنگی، کنسرو خوراک بادمجان، کنسرو لوبيا چيتی، کنسرو ماهی، کنسرو مرغ، انواع سس و مرباجات
شرح هدف از این طرح بررسی قابليتها و ظرفيت واحد توليد فرآورده‌های غذايی مرواريد رفسنجان می‌باشد. اين واحد دارای ظرفيت توليد 25000 تن انواع خيارشور، ترشيجات، شوريجات، کنسرو نخودفرنگی، کنسرو خوراک بادمجان، کنسرو لوبيا چيتی، کنسرو ماهی، کنسرو مرغ، انواع سس و مرباجات در سال مي‌باشد.
ظرفیت طرح 25000 تن
سرمایه‌گذاری ثابت طرح 18963 میلیون ریال
سرمایه در گردش 76571 میلیون ریال
سرمایه‌گذاری کل 95534 میلیون ریال
خالص ارزش فعلی سرمایه گذاری (NPV) 80643 میلیون ریال
نرخ بازگشت داخلی سرمایه گذاری (IRR) 51 درصد
محل اجرای طرح کرمان
کارفرما فرآورده های غذایی مروارید رفسنجان
واحد بررسی کننده طرح بانک صنعت و معدن