محصولات/خدمات میلگرد آلیاژی صنعتی
شرح هدف از اجرای این طرح احداث کارخانه تولید میلگرد آلیاژی واقع در استان تهران، شهرک صنعتی فیروزکوه با ظرفیت اسمی 20,000 تن در سال می‌باشد.
ظرفیت طرح 20000 تن
سرمایه‌گذاری ثابت طرح 15895 میلیون ریال
سرمایه در گردش 23618 میلیون ریال
سرمایه‌گذاری کل 39513 میلیون ریال
خالص ارزش فعلی سرمایه گذاری (NPV) 14439 میلیون ریال
نرخ بازگشت داخلی سرمایه گذاری (IRR) 29 درصد
محل اجرای طرح تهران
کارفرما شرکت دقیق گاز آریا
واحد بررسی کننده طرح بانک صنعت و معدن
Cron Job Starts