محصولات/خدمات خرپای فلزی
شرح هدف از اجراي اين طرح، تأسيس واحد توليد خرپاي فلزي با ظرفيت اسمی 2500 تن در سال ميباشد. محل احداث طرح کيلومتر 2 جاده شيراز- کوار در استان فارس میباشد.
ظرفیت طرح 2500 تن
سرمایه‌گذاری ثابت طرح 5159 میلیون ریال
سرمایه در گردش 645 میلیون ریال
سرمایه‌گذاری کل 5804 میلیون ریال
خالص ارزش فعلی سرمایه گذاری (NPV) 2968 میلیون ریال
نرخ بازگشت داخلی سرمایه گذاری (IRR) 31 درصد
محل اجرای طرح فارس
کارفرما شرکت بارز پولاد جنوب
واحد بررسی کننده طرح بانک صنعت و معدن
Cron Job Starts