محصولات/خدمات نان باگت،نان ساندویچی،انواع نان اروپایی،نان همبرگر
شرح هدف از احداث این کارخانه تولید انواع نانهای حجیم، نیمه حجیم صنعتی جهت برآورده‌کردن مصرف داخلی می‌باشد که در فاز نخست هدف کسب بازار منطقه ای در استان قم بوده وچشم انداز این طرح در آینده، تامین نیاز مصرفی استانهای مجاور می‌باشد.
ظرفیت طرح 1500تن
سرمایه‌گذاری ثابت طرح 7618 میلیون ریال
سرمایه در گردش 1559 میلیون ریال
سرمایه‌گذاری کل 9178 میلیون ریال
خالص ارزش فعلی سرمایه گذاری (NPV) 10207 میلیون ریال
نرخ بازگشت داخلی سرمایه گذاری (IRR) 48 درصد
محل اجرای طرح قم
کارفرما شرکت نانداران کویر
واحد بررسی کننده طرح بانک صنعت و معدن