محصولات/خدمات انواع مارگارین ،روغن مایع تصفیه شده ،کارمزد تصفیه روغن،اسید چرب
شرح هدف از اجرای این طرح احداث کارخانه تولید انواع مارگارین، روغن مایع و اسید چرب می‌باشد. مارگارین محصولی حاصل از امولسیون آب در چربی است، که فاز آب را شیر بدون چربی و فاز چربی را روغن های غیر چربی شیر تشکیل می دهند. دو فاز آب و چربی به کمک امولسیفایرهای مناسب با هم مخلوط شده و یک امولسیون پایدار را ایجاد می کنند که در فرآیند تولید مارگارین قرار گرفته و فرآوری حاصل شده که دارای قوام مناسب و دلخواه همانند کره است. مارگارین در ایران به غلط به کره گیاهی معروف رشده است در فرهنگ بین المللی به ماده های که از روغن های گیاهی تهیه می شود گفته می شود و تعریفی مجزا از کره دارد .
ظرفیت طرح 84000 تن
سرمایه‌گذاری ثابت طرح 106309 میلیون ریال
سرمایه در گردش 41798 میلیون ریال
سرمایه‌گذاری کل 148108 میلیون ریال
خالص ارزش فعلی سرمایه گذاری (NPV) 772583.12 میلیون ریال
نرخ بازگشت داخلی سرمایه گذاری (IRR) 115 درصد
محل اجرای طرح هرمزگان
کارفرما جناب آقای علی پیشدار
واحد بررسی کننده طرح وزارت صنایع و معادن
Cron Job Starts