محصولات/خدمات میوه و سبزیجات خشک
شرح هدف از احداث این کارخانه تولید میوه و سبزیجات خشک شده جهت برآورده کردن نیازهای داخلی و در آینده صادرات این محصولات به بازارهای جهانی می باشد.
ظرفیت طرح 200 تن
سرمایه‌گذاری ثابت طرح 7688 میلیون ریال
سرمایه در گردش 2983 میلیون ریال
سرمایه‌گذاری کل 10671 میلیون ریال
خالص ارزش فعلی سرمایه گذاری (NPV) 7027 میلیون ریال
نرخ بازگشت داخلی سرمایه گذاری (IRR) 40 درصد
محل اجرای طرح گیلان
کارفرما شرکت میوه پرور بانی
واحد بررسی کننده طرح بانک صنعت و معدن