محصولات/خدمات تصفیه و بسته بندی کشمش
شرح ‫ به خشک شده برخی ارقام انگور از جمله سلطانی بی دانه ( به رنگ روشن) و کورنت به رنگ (تیره )که در معرض نور خورشید یا با استفاده از خشک کنهاي صنعتی تهیه می شود، کشمش گفته میشود.
ظرفیت طرح 900 تن
سرمایه‌گذاری ثابت طرح 13,015.20 میلیون ریال
سرمایه در گردش 3,151.30 میلیون ریال
سرمایه‌گذاری کل 16,166.50 میلیون ریال
خالص ارزش فعلی سرمایه گذاری (NPV) 3790.07ميليون ريال
نرخ بازگشت داخلی سرمایه گذاری (IRR) 26.52 درصد
محل اجرای طرح قزوین
کارفرما شرکت سامان تاک
واحد بررسی کننده طرح بانک صنعت و معدن شعبه قزوین
Cron Job Starts