محصولات/خدمات خدمات پارک آبی
شرح
هدف از اجرای این طرح احداث مجموعه پارک آبی سر پوشیده واقع در استان مازندران، جاده قائمشهر-بابل با ظرفیت سرویس دهی به 2500 نفر در روز جهت استفاده از پارک آبی می باشد.این مجموعه دارای رستوران با ظرفیت سرویس دهی به 500 نفر در روز می باشد. 
ظرفیت طرح 2500 نفر در روز
سرمایه‌گذاری ثابت طرح 337448 میلیون ریال
سرمایه در گردش 1873 میلیون ریال
سرمایه‌گذاری کل 339321 میلیون ریال
خالص ارزش فعلی سرمایه گذاری (NPV) 302429 میلیون ریال
نرخ بازگشت داخلی سرمایه گذاری (IRR) 37.64%
محل اجرای طرح مازندران
کارفرما شرکت خدمات سیاحتی و جهانگردی آفاق کیمه گردان
واحد بررسی کننده طرح بنیاد برکت