محصولات/خدمات اقامتی پذیرایی
شرح
اين پروژه مربوط به احداث واحد اقامتي، پذيرايي در شهر آران و بيدگل
ميباشد كه در بناي تاريخي كاروانسراي تاريخي گبرآباد با شماره ثبتي 1095 ايجاد ميگردد.
بناي مذكور با مساحت 3320 مترمربع عرصه و 2485 مترمربع زيربنا از كاروانسراهاي چهار
ايواني دوره صفويه ميباشد
ظرفیت طرح ظرفیت پذیرایی(200 نفر در روز)، ظرفیت اقامتی (20اتاق)
سرمایه‌گذاری ثابت طرح 33،813 میلیون ریال
سرمایه در گردش 1،987 میلیون ریال
سرمایه‌گذاری کل 35،800 میلیون ریال
خالص ارزش فعلی سرمایه گذاری (NPV) 10،614 میلیون ریال
نرخ بازگشت داخلی سرمایه گذاری (IRR) 21,89%
محل اجرای طرح اصفهان
کارفرما صندوق احیاء و بهره برداری از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی
واحد بررسی کننده طرح صندوق احياء و بهره برداري از بناها و اماكن تاريخي و فرهنگی
Cron Job Starts