محصولات/خدمات پریفرم و بطری
شرح
هدف از اجراي اين طرح احداث كارخانه توليد پريفرم و بطري واقع در استان مازندران، شهرستان ساري، كيلومتر 3 جاده نكا، با ظرفيت اسمي 120 ميليون عدد ساليانه ميباشد.
ظرفیت طرح پریفرم(53،400،000 عدد در سال)، بطری(66،600،000 عدد در سال)
سرمایه‌گذاری ثابت طرح 67،013 میلیون ریال
سرمایه در گردش 12،629 میلیون ریال
سرمایه‌گذاری کل 79،642 میلیون ریال
خالص ارزش فعلی سرمایه گذاری (NPV) 39159 میلیون ریال
نرخ بازگشت داخلی سرمایه گذاری (IRR) %33,86
محل اجرای طرح مازندران
کارفرما شرکت بهین صنعت تبرستان
واحد بررسی کننده طرح بانک صادرات
Cron Job Starts