محصولات/خدمات انواع آب آشامیدینی بسته بندی شده
شرح هدف از اجرای این طرح احداث کارخانه تولید آب آشامیدنی و پریفرم واقع در استان خوزستان، شهر اهواز، شهرک صنعتی اهواز 2، با ظرفیت اسمی 17میلیون عدد آب آشامیدنی و 8 میلیون و 500 هزار عدد پریفرم سالیانه می‌باشد. 
ظرفیت طرح پریفرم(8,500,000 عدد در سال)آب آشامیدنی (17,000,000 عدد در سال)
سرمایه‌گذاری ثابت طرح 51,538 میلیون ریال
سرمایه در گردش 2,715 میلیون ریال
سرمایه‌گذاری کل 54,254 میلیون ریال
خالص ارزش فعلی سرمایه گذاری (NPV) 51057 میلیون ریال
نرخ بازگشت داخلی سرمایه گذاری (IRR) 45.81%
محل اجرای طرح خوزستان
کارفرما شرکت چشمه نگین خوزستان
واحد بررسی کننده طرح بانک صنعت و معدن
Cron Job Starts