محصولات/خدمات بسته بندی آب معدنی
شرح هدف از اجرای این طرح احداث کارخانه تولید آب معدنی واقع در استان مازندران، شهرستان ساری، منطقه دودانگه، روستای پاجی، با ظرفیت اسمی سالیانه 42 میلیون بطری 1.5 لیتری یا 63 میلیون لیتر آب معدنی می‌باشد. 
ظرفیت طرح تولید آب معدنی 63 میلیون لیتر در سال
سرمایه‌گذاری ثابت طرح 59,177 میلیون ریال
سرمایه در گردش 9,291 میلیون ریال
سرمایه‌گذاری کل 68,469 میلیون ریال
خالص ارزش فعلی سرمایه گذاری (NPV) 79،033 میلیون ریال
نرخ بازگشت داخلی سرمایه گذاری (IRR) 42.99% میلیون ریال
محل اجرای طرح البرز
کارفرما شرکت تولید و بسته بندی آب معدنی سامان گل البرز
واحد بررسی کننده طرح بانک صادرات
Cron Job Starts