محصولات/خدمات کاشی دیواری و سرامیکی
شرح هدف از اجرای این طرح، توسعه کارخانه تولید کاشی و سرامیک نوین سرام یزد واقع در استان یزد، شهرستان تفت، منطقه سفید کوه می باشد.
ظرفیت طرح تولید سالیانه 3300000 متر مربع کاشی
سرمایه‌گذاری ثابت طرح 910،425 میلیون ریال
سرمایه در گردش 68،363 میلیون ریال
سرمایه‌گذاری کل 978،789 میلیون ریال
خالص ارزش فعلی سرمایه گذاری (NPV) 849،237 میلیون ریال
نرخ بازگشت داخلی سرمایه گذاری (IRR) %46,32 میلیون ریال
محل اجرای طرح یزد
کارفرما شرکت کاشی نوین سرام
واحد بررسی کننده طرح بانک توسعه صادرات