محصولات/خدمات اکسید منیزیم
شرح هدف از اجرای این طرح احداث کارخانه تولید اکسید منیزیم از دولومیت واقع در استان قزوین، کیلومتر 14 جاده بوئین زهرا-پارک صنعتی لیا، با ظرفیت اسمی 20,000 تن سالیانه می‌باشد
ظرفیت طرح 20000 تن سالیانه
سرمایه‌گذاری ثابت طرح 249,927 میلیون ریال
سرمایه در گردش 3,480 میلیون ریال
سرمایه‌گذاری کل 253,407 میلیون ریال
خالص ارزش فعلی سرمایه گذاری (NPV) 397،316 میلیون ریال
نرخ بازگشت داخلی سرمایه گذاری (IRR) 47.6% میلیون ریال
محل اجرای طرح قزوین
کارفرما شرکت پارت مگنزیت کاسپین
واحد بررسی کننده طرح بانک صنعت و معدن
Cron Job Starts