محصولات/خدمات مس
شرح با توجه به سیاستگذاریهای کلی نظام در سند چشم انداز در جهت افزایش صادرات غیر نفتی و هدفگیری طرح جامع مس 1 به منظور حصول به تولید 480  هزار تن کاتدی مس در سال ، این پروژه که با هدف صادراتی و استفاده از تکنولوژی لیچینگ جهت استحصال مس از معادن با ظرفیت کم میباشد می تواند گامی هرچند کوچک در راه رسیدن به این اهداف بردارد. 
ظرفیت طرح تولید مس کاتدی (1000 تن در سال)
سرمایه‌گذاری ثابت طرح 307،594 میلیون ریال
سرمایه در گردش 3،599 میلیون ریال
سرمایه‌گذاری کل 311،194 میلیون ریال
خالص ارزش فعلی سرمایه گذاری (NPV) 128،121 میلیون ریال
نرخ بازگشت داخلی سرمایه گذاری (IRR) %32,11 میلیون ریال
محل اجرای طرح آذربایجان شرقی
کارفرما شرکت زاگرس مس سازان
واحد بررسی کننده طرح بانک صنعت و معدن
Cron Job Starts