خلاصه مطالعات امکان سنجی (طرح توجیهی) تولید مکمل غذایی دام و طیور

مقدمه 

 غذا به عنوان مهمترین عامل حیات پس از آب و هوا یکی از نگرانی‌های بشر از ابتدای خلقت تا به‌ حال می‌باشد. با گسترش تمدن بشری و رشد علم، تغذیه هم جایگاه ویژه خود را یافته و به ‌سرعت در سطوح بالای علمی و با ایجاد دانشگاه ­ها و مراکز علمی و آزمایشگاه ­های مجهز جهت بالا بردن کیفیت غذای مصرفی و افزودن به خواص بیولوژیکی آن و کم کردن هزینه­ های تولید و همچنین حفاظت محیط زیست، گام­ های بلندی توسط دانشمندان و محققان برداشته شده است. یکی از مهمترین فاکتورهایی که در تغذیه انسان نقش بسزایی دارد گوشت، شیر، تخم مرغ و فرآورده‌های دامی مشتق آن می‌باشد که بشر از ابتدای خلقت تا به حال همواره به‌ آن نیازمند بوده است. به منظور بهبود در میزان و کیفیت تولید این فرآورده­ ها، دانشمندان با کمک گرفتن از علم ژنتیک، اقدام به طراحی سیستم ­های به نژادی نموده ­اند. یکی از ملزومات نتیجه­ گیری در سیستم ­های به نژادی، فراهم نمودن تغذیه مناسب در دام و طیور و آبزیان است. بدین منظور ردپای مکمل‌های تغذیه‌ای، کنستانتره ­ها و ... در کنار نهاده ­های اصلی تغذیه ­ای، در این صنعت نمودار گردید.

کنسانتره طیور مجموعه‌ای از مواد غذایی اصلی مورد­نیاز طیور می‌باشد که با استفاده از دانش علم تغذیه، به شکل متراکم و با فرمولی متعادل تهیه شده است تا مرغدار با استفاده از آن بتواند مناسب‌ترین و اقتصادی‌ترین فرمول خوراک را با صرف حداقل هزینه و وقت، تهیه نماید.

مطلب حاضر خلاصه مطالعات امکان سنجی (طرح توجیهی) تولید مکمل غذایی دام و طیور است.

معرفی محصول 

  خوراک بیشترین هزینه پرورش انواع طیور و دام  را به خود اختصاص می­ دهد. به همین جهت به حداقل رساندن هزینه­ های خوراک ضروری است. محصول موردنظر به عنوان خوراک دام و طیور مورد استفاده قرار می گیرد.

معرفی کد آیسیک و کد تعرفه گمرکی محصول

 کد آیسیک محصول 1533512320 (و کد آیسیک 8 رقمی 15331112) از گروه ساخت محصولات غذایی و انواع آشامیدنی ­ها (15) و زیرگروه ­های ساخت غذای آماده حیوانات (1533)، انواع مکمل­ خوراک دام، طیور و آبزیان (1533312333) می ­باشد.

مکمل غذایی طیور تحت زیرفصل 2309 مقررات گمرکي ايران با عنوان افزودنی­ های خوراک آماده دام و طیور با زير تعرفه 23099030 وارد و صادر مي­ شود.

شرايط ورود آن داشتن اجازه از وزارت بازرگاني و وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت 5 درصدي حقوق ورودی در سال 1397 (حقوق گمرکي 4% و سود بازرگاني 1%) مي­ باشد. از نقطه نظر وزارت بازرگانی، برای صادرات محصولات تولیدی طرح هیچ گونه شرایط و محدودیتی وجود ندارد.

واحدهای تولیدکننده محصول

 ​این محصول تا انتهای سال ۱۳۹۷ دارای 90 واحد فعال بوده است. استان های تهران، البرز ، قزوین دارای بیشترین واحد تولیدکننده این محصول هستند. برای مشاهده جزئیات دقیق واحدهای فعال و واحدهای در حال احداث تولید محصول بر روی کد آیسیک زیر کلیک کنید.

* مشاهده واحدهای فعال و واحدهای در حال احداث محصول با کد آیسیک 1533512320 (15331112).

همچنین با کلیک بر روی کد تعرفه زیر میزان صادرات و واردات صورت گرفته با آن کد، کشورهای وارد کننده، صادر کننده و... قابل مشاهده است.

* مشاهده واردات و صادرات محصول با کد تعرفه 23099030.

کاربردهای محصول

 کاربرد و محل مصرف اصلي اين محصول به عنوان خوراک دام و طيور در صنايع مرغداری و دامپروري و تامين پروتئين مورد­نياز جامعه است.

توليد مکمل­ هاي خوراکي بر پايه غلاتي همانند گندم، جو و ذرت و افزودن ساير مواد پروتئين­ دار باعث غناي خوراک دام و طيور که بخش مهم تامين پروتئين مورد­نياز را تشکيل مي­ دهد را به دنبال خواهد داشت.

تامين انرژي، مواد معدني، پروتئين و ويتامين­ هاي موردنياز، خوش خوراکي بيشتر، قابليت هضم بالاتر، افزايش مصرف ماده خشك، بهبود رشد و حفظ سلامتي دام و طيور، بهبود افزايش وزن روزانه، توليد دام و طيور مرغوب و سودآوري بيشتر براي دامداران از ديگر کاربردهاي اين مکمل­ هاست.

بازار محصول

در ﻫﺮ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻗﺘﻀﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻮدن ﻣﺤﺼﻮل ﻳﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در ﺑﺎزارﻫﺎي ﻣﻠﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ مزیت های ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻮﻳﮋه در ﻋﺮﺻه های ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ارزﻧﺪه دﻳﮕﺮي ﻣﺤﺴﻮب می شود ﻛﻪ آن ﺮا از ﺻﺮف ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﻚ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻋﺎم ﺧﺎرج می کند.

امروزه در ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻋﻤﻮم ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬﺎن ﺗﻮﺟﻪ دوﻟت ﻤﺮدان ﺑﻪ دو ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺑﻴﺶ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ می‌خورد و دولت ها ﺧﻮد را ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ و ارﺗﻘﺎء ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻲداﻧﻨﺪ. در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺗﻼش ﺑﺮ اراﺋﻪ قیمت های رﻗﺎﺑﺘﻲ و ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦآنها ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺮﺳﻮم در ﻛﺸﻮر می باشد، ﻟﻜﻦ اﻧﺘﻈﺎر می رود ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻴاست های ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ دوﻟﺖ خدمتگزار در زﻣﻴﻨه های ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﭼﻪ از ﺟﻨﺒﻪ ﻣﺎﻟﻲ و اراﺋﻪ ﺗﺴﻬﻴﻼت ارزي و رﻳﺎﻟﻲ و ﭼﻪ از ﺟﻨﺒه‌هاي ﻣﻌﻨﻮي، ﺑﺘﻮان ﺿﻤﻦ ورود ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﻠﻲ از اداﻣﻪ روﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎي ﻣﺮﺳﻮم و ﺑﻮﻳﮋه در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ که اﻣﻜﺎن جلوگیری از ﺷﻴﻮع ﻋﻮاﻣﻞ بیماری زا و بهبود تغذیه طیور که بخشی از تغذیه انسان ها است و بر سلامت مردم تاثیرگذار می باشد. به طور کلی محصول مورد مطالعه بازار مطلوبی را در داخل کشور خواهد داشت.

روش تولید محصول

مراحل تولید این محصول به ترتیب شامل مراحل زیر می­ باشد:

1) آسیاب کردن مواد اولیه

2) میکس کردن مواد اولیه

3) پلت گردن

4) سرد کردن

5) بازرسی محصول تولیدی

6) بسته­ بندی

7) انبار کردن

سرمایه گذاری طرح

سرمايه‌گذاري هر طرح از مجموع سرمايه‌گذاري ثابت و درگردش حاصل مي‌شود. هزینه‌های سرمایه‌گذاری ثابت طرح شامل بخش‌های مختلف از قبیل زمین، محوطه، ساختمان، تاسیسات، ماشین‌آلات و ... می‌باشد.

شرح هزينه‌های سرمايه‌گذاری ثابت طرح در ادامه آورده شده است.

​شرح ​هزینه مورد نیاز (میلیون ریال)
​سرمایه ثابت ​47121
​سرمایه در گردش​65283
​کل سرمایه گذاری112404

زمین مورد نیاز برای تولید 12000 تن در سال مکمل غذایی دام و طیور، 4000  متر مربع می باشد.

هزینه تولید طرح

هزینه‌های تولید بر اساس پيش‌بيني توليد در 100 درصد ظرفيت اسمی محاسبه می‌گردد و براي سال‌هاي قبل از دستيابي به 100% ظرفيت با توجه به ميزان توليد و هزينه‌هاي ثابت و متغير، تعديلات لازم اعمال می‌گردد. كل هزينه‌هاي توليد اين طرح كه شامل هزينه‌هاي عملياتي و غيرعملياتي توليد می‌باشد و معادل 900161 میلیون ریال می باشد.

شاخص های اقتصادی طرح

شاخص های اقتصادی طرح تولید مکمل غذایی دام و طیور توسط نرم افزار کامفار محاسبه شده اند و به شرح زیر است.

شرح مقدار واحد
​ارزش فعلی خالص (NPV)​ 64253 میلیون ریال
​​​​نرخ بازده داخلی (IRR)​36.40درصد
​​​​دوره بازگشت سرمایه (PBP)3سال
تسهیلات پیشنهادی28000میلیون ریال
خلاصه مطالعات امکان سنجی (طرح توجیهی) تولید الیاف ...
خلاصه مطالعات امکان سنجی (طرح توجیهی) تولید آب معد...
 

کامنت‌ها (0)

امتیاز 0 از 5 بر اساس نظر 0 نفر
کامنتی درج نشده

کامنت بگذارید

  1. ارسال کامنت بدون عضویت. عضویت یا ورود به سایت.
امتیاز دهید:
0 کارکتر
Attachments (0 / 3)
Share Your Location
متن عکس را داخل کادر وارد کنید
Cron Job Starts