مدیریت سرمایه گذاری آرمان

بدون امتیاز

شرکت مدیریت سرمایه گذاری آرمان(مسئولیت محدود) در سال ۱۳۸۳ با هدف ارائه خدمات مشاوره در زمینه های مالی و اقتصادی به بخشهای مختلف صنعت تاسیس گردید. شرکت با نام سرمایه گستر آرمان شروع به فعالیت نموده و در سال ۱۳۸۴ نام شرکت به مدیریت سرمایه گذاری آرمان تغییر یافت.

شرکت علاوه بر سرمایه گذاری مستقیم در صنعت نسبت به سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار نیز فعال است. خدمات قابل ارائه شرکت مطالعات امکان سنجی و نظارت بر اجرای طرح ها در بخشهای مختلف صنعتی،کشاورزی، معدنی و خدماتی می باشد.

نشانی سایت شرکت