WhatsApp
09033336624
02_1744390265
02_1744390265 03_1292483937 01_647026809 paraglider_final_page_001 paraglider_final_page_002 paraglider_final_page_003 paraglider_final_page_004

مطالعات امکان سنجی (طرح توجیهی) آموزشگاه و باشگاه ورزش های هوایی ( پاراگلایدر)

فروشنده: آرمانین
5 5 1 Product
300 هزار تومان IRR


مشخصات فنی

دارد
دارد
دارد
دارد
1394/04
1637
50369
معرفی محصولهدف از اجرای این طرح، احداث موسسه آموزشی و باشگاه تفریحی ورزش های هوایی، در گام نخست پاراگلایدر، در کشور، به منظور استفاده از ظرفیت جوانان استان در رشد و توسعه این ورزش ، افزایش نشاط و شادابی در بین جوانان و توسعه جاذبه های گردشگری کشور می‌باشد.
مشخصات طرح  با توجه به امکانات پیش بینی شده برای این مجموعه، تعداد مرببیان و همچنین در نظر گرفتن وضعیت جوی در استان لرستان، امکان برگزاری ۱۴۴ دوره آموزشی و انجام ۴۸۰ پرواز تفریحی در طول سال در این موسسه فراهم است. در ادامه نحوه‌ی محاسبه ظرفیت این واحد بیان شده است.

الف) دوره های آموزشی: به طور برگزاری دوره های مبتدی در حدود ۱۰ روز به طول می‌انجامد. با فرض آنکه هر دوره به طور متوسط با حضور ۴ هنرجو برگزار شود، هر تیم آموزشی توانایی آموزش ۱۲ هنر جو را در طول ماه خواهد داشت. با در نظر گرفتن ۲ تیم آموزشی، ظرفیت آموزش به ۲۴ نفر در ماه وجود دارد. اما نکته حائز اهمیت در برگزاری دوره ها، مساعد بودن شرایط آب و هوایی است. با توجه به تحقیقات انجام شده تقریبا نیمی از روز های سال برای پرواز مناسب است. لذا این مجموعه توانایی برگزاری ۱۲ دوره در ماه و به عبارت دیگر ۱۴۴ دوره در سال را خواهد داشت.

ب) پرواز های تفریحی: با توجه به اینکه حضور مربی کمکی در برخی روز های تمرین برای دوره های آموزشی ضروری است. لذا تنها ۸ روز در ماه برای برگزاری تور های تفریحی با حضور یک مربی در نظر گرفته شده است. با فرض آنکه در هر تور ۱۰ مفر شرکت کنند، با با مساعد در نظر گرفتن شرایط آب و هوایی در نیمی از سال، این تور ها ظرفیت پذیرش ۴۸۰ نفر در سال را دارند
فهرست۱- فرم خلاصه پروژه ۱۲- مطالعه بازار ۸۲,۱ مقدمه ۸۲.۲ آشنایی با ورزش های هوایی( پاراگلایدر) ۸۲.۲.۱- آشنایی با پاراگلایدینگ ۸۲.۲.۲- چگونگی ورزش پاراگلایدینگ ۹۲.۲.۳- خلبانی پاراگلایدر ۱۰۲.۲.۴- امنیت در پرواز ۱۰۲.۲.۵- اجزای پاراگلایدر ۱۱۲.۳ هدف از اجرای طرح ۱۲۲.۴ محل اجرای طرح ۱۲۲.۵ مزایای ورزش پاراگلایدر ۱۳۲.۶ تعاريف علمی و تخصصی رشته ورزشی ۱۵۲.۷ الزامات ۳۸۲.۷.۱- مراحل صدور مجمز ۳۸۲.۷.۲- امکانات اداری ۳۹۲.۷.۳- امکانات و تجهیزات پروازی باشگاه ورزشی های هوایی( پاراگلایدر) ۳۹۲.۸ مکان‌يابی پروژه ۴۰۲.۸.۱- سایت های پروازی استان لرستان ۴۰۲.۹ تجهیزات پروازی مورد نیاز مجموعه باشگاه و موسسه آموزشی ۴۰۲.۱۰ قيمت فروش خدمات طرح ۴۰۲.۱۱ برنامه فروش ۴۱۲.۱۲ اهمیت استراتژیک تاسیس باشگاه و موسسه آموزشی پاراگلایدر ۴۱۲.۱۲.۱- مطالعات بازار ۴۲۳- بررسی فنی طرح ۴۵۳.۱ هدف کلی طرح ۴۵۳.۱.۱- اهداف جانبی طرح ۴۵۳.۲ ظرفیت طرح ۴۵۳.۳ عوامل موثر بر ظرفیت ۴۶۳.۳.۱- تعداد مربیان ۴۶۳.۳.۲- تجهیزات ۴۶۳.۳.۳- شرایط جوی ۴۶۳.۴ فرآیند اجرایی ۴۷۳.۴.۱- دوره های آموزشی ۴۷۳.۴.۲- پرواز های تفریحی ۵۶۳.۵ کنترل کیفیت ۵۷۳.۵.۱- هدف از کنترلکیفیت ۵۷۳.۵.۲- موظفین کنترل کیفیت ۵۷۳.۵.۳- کنترل کیفیت در این واحد صنعتی ۵۷۳.۶ هزینه های سرمایه گذاری طرح ۵۸۳.۷ ساختمان اداری موسسه آموزشی و باشگاه ۵۸۳.۸ تجهیزات پروازی ۵۸۳.۹ تاسیسات ارتباطات ۵۹۳.۱۰ تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی ۶۰۳.۱۱ هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده ۶۱۳.۱۲ هزینه های قبل از بهره برداری ۶۱۳.۱۳ سرمایه در گردش ۶۲۳.۱۴ زمان بندی اجرای طرح ۶۳۳.۱۵ هزینه های اجرایی ۶۳۳.۱۵.۱- هزینه حمل و نقل روزانه ۶۴۳.۱۵.۲- حقوق و دستمزد ۶۴۳.۱۵.۳- هزینه آب، برق، سوخت و ارتباطات ۶۴۳.۱۵.۴- بیمه ۶۵۳.۱۵.۵- تعمیر و نگهداری ۶۵۳.۱۵.۶- هزینه استهلاک ۶۵۳.۱۵.۷- بازاریابی و تبلیغات ۶۶۳.۱۵.۸- هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده ۶۶۳.۱۶ جدول هزینه های ثابت و متغیر ۶۷۴- بررسی و تجزیه تحلیل مالی طرح ۷۰۴.۱ پیش بینی های مالی طرح ۷۰۴.۱.۱- خلاصه پیش بینی های مالی گزارش ۷۰۴.۲ جدول هزینه های طرح و نحوه تامین منابع آن ۷۰۴.۲.۱- هزینه های طرح و منابع تامین ۷۰۴.۳ شاخص های مالی طرح ۷۱۴.۳.۱- ارزش فعلی خالص ۷۱۴.۳.۲- نرخ بازگشت داخلی (IRR) ۷۱۴.۳.۳- دوره بازگشت سرمایه (PbP) ۷۲۴.۳.۴- نرخ بازگشت داخلی برای آورده متقاضی (IRRE) ۷۳۴.۳.۵- تحلیل نقطه سر به سر ۷۳۴.۳.۶- ارزش افزوده طرح ۷۴۴.۳.۷- بهره وری طرح ۷۶۴.۴ نتایج بررسی مالی طرح توسط نرم افزار COMFAR III ۷۷۴.۵ ارائه نتایج ۷۸فهرست جداولجدول ۱ – قیمت تجهیزات پروازی ۳جدول ۲- برنامه فروش ۴جدول ۳-هزینه های سرمایه گذاری طرح ۴جدول ۴- هزینه های تولید ۵جدول ۵- شاخص های اقتصادی ۵جدول ۶ – قیمت تجهیزات پروازی ۴۰جدول ۷- قیمت فروش خدمات ۰۴/۹۶ ۴۱جدول ۸- برنامه فروش ۴۱جدول ۹- هزینه های سرمایه گذاری ثابت طرح ۵۸جدول ۱۰- هزینه های زمین ۵۸جدول ۱۱- تجهیزات پروازی ۵۹جدول ۱۲- هزینه های تاسیسات ارتباطات ۵۹جدول ۱۳- هزینه های تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی ۶۰جدول ۱۴- هزینه های قبل از بهره برداری ۶۱جدول ۱۵- سرمایه در گردش ۶۲جدول ۱۶- هزینه های تولید ۶۳جدول ۱۷- هزینه حقوق و دستمزد ۶۴جدول ۱۸-هزینه آب، برق، سوخت، ارتباطات ۶۵جدول ۱۹- هزینه های تعمیر و نگهداری ۶۵جدول ۲۰- هزینه های استهلاک سالانه ۶۶جدول ۲۱- هزینه های ثابت و متغیر ۶۷جدول ۲۲- هزینه های طرح و منابع تامین آن (م.ر) ۷۰جدول ۲۳- حساسیت IRR ۷۲جدول ۲۴- تفکیک هزینه های ثابت و متغیر تولید ۷۳جدول ۲۵- نقطه سر به سر طرح ۷۴جدول ۲۶- برآورد ارزش افزوده طرح (میلیون ریال) ۷۴جدول ۲۷- ارزش افزوده طرح ۷۵جدول ۲۸- برنامه زمان بندی پیاده سازی طرح ۷۷جدول ۲۹- شاخص های مالی و اقتصادی طرح ۷۷جدول ۳۰- ترتیب انتخاب شده جهت ارائه گزارش استاندارد ۷۸فهرست مطالب
  لیست فایلهای پیوست ۱- فایل متنی ورد ۲- فایل اکسل محاسبات هزینه ای ۳- فایل پی دی اف کامفار ۴- فایل کامفار محاسبات
02_1744390265
02_174439026503_129248393701_647026809paraglider_final_page_001paraglider_final_page_002paraglider_final_page_003paraglider_final_page_004
فایلهای پس از پرداخت هزینه در منوی فایلهای خریداری شده قابل دانلود می باشد.

کامنت‌ها (0)

امتیاز 0 از 5 بر اساس نظر 0 نفر
کامنتی درج نشده

کامنت بگذارید

  1. ارسال کامنت بدون عضویت. عضویت یا ورود به سایت.
امتیاز دهید:
0 کارکتر
Attachments (0 / 3)
Share Your Location
متن عکس را داخل کادر وارد کنید
Cron Job Starts