پیشرفت فیزیکی بین 0تا100درصد
تاریخ مجوز بین 1334تاآخر 95(بانک اطلاعاتی تا آخر اسفند 1399 به‌روز رسانی شده است)
نام واحد کد محصول نام محصول استان پیشرفت ظرفیت واحد
نتایج 353181 تا 353200 از کل 424083 نتیجه
حسین دهقانیان 2924412328 اسکریپر فارس 0 400 دستگاه
مجید نظری قهفرخی 2921512303 نهرکن کشاورزی چهارمحال و بختیاری 0 30 دستگاه
مجید نظری قهفرخی 2921512305 کلوخ شکن چهارمحال و بختیاری 0 80 دستگاه
مجید نظری قهفرخی 2921512306 مرزبند زمین های کشاورزی چهارمحال و بختیاری 0 30 دستگاه
مجید نظری قهفرخی 2921512308 انواع کلتیواتور چهارمحال و بختیاری 0 35 دستگاه
مجید نظری قهفرخی 2921512309 گاو آهن چرخشی چهارمحال و بختیاری 0 60 دستگاه
مجید نظری قهفرخی 2921512316 بذرپاش (بذرکار) چهارمحال و بختیاری 0 20 دستگاه
مجید نظری قهفرخی 2921512317 سیب زمینی کار چهارمحال و بختیاری 0 40 دستگاه
مجید نظری قهفرخی 2921512319 ردیف کار کشاورزی چهارمحال و بختیاری 0 20 دستگاه
مجید نظری قهفرخی 2921512320 عمیق کار کشاورزی چهارمحال و بختیاری 0 20 دستگاه
مجید نظری قهفرخی 2921512343 خرمنکوب چهارمحال و بختیاری 0 5 دستگاه
مجید نظری قهفرخی 2921512346 دروگر دوار چهارمحال و بختیاری 0 6 دستگاه
مجید نظری قهفرخی 2921512353 ماشین برداشت سیب زمینی چهارمحال و بختیاری 0 40 دستگاه
مجید نظری قهفرخی 2921512354 ماشین برداشت چغندر چهارمحال و بختیاری 0 10 دستگاه
مجید نظری قهفرخی 2921512362 دستگاه مخلوط کن و خردکن علوفه و ساقه چهارمحال و بختیاری 0 30 دستگاه
مجید نظری قهفرخی 2921512375 انواع نیم تریلر کشاورزی خودبارگیر یا خودتخلیه کن چهارمحال و بختیاری 0 50 دستگاه
مجید نظری قهفرخی 2921512446 خاک ورز کشاورزی چهارمحال و بختیاری 0 30 دستگاه
رنگین ذوب سپاهان 2913412303 انواع یاتاقان لغزشی اصفهان 41 2,000 عدد
رنگین ذوب سپاهان 2913412305 انواع یاتاقان خمشی اصفهان 41 2,000 عدد
رنگین ذوب سپاهان 2913512311 رولربیرینگ استوانه ای اصفهان 41 2,000 عدد
Cron Job Starts