توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1399 می باشد.

نام واحد : کوره های القایی دماوند

تلفن شرکت : -

تلفن واحد : -


سریال مجوز : 200000000000

شماره مجوز : 198219

تاریخ مجوز : 28/11/1398

کد محصول : 2914512304

نام محصول : کوره ذوب القایی

ظرفیت : 15 دستگاه

پیشرفت : 0% درحال ساخت

پیشرفت:0%

گروه 2 رقمی : ساخت ماشین آلات وتجهیزات(29)

گروه 4 رقمی : ساخت انواع کوره ومشعلهای کوره(2914)

استان : تهران شهرستان : یکی از محل های مجاز
نشانی شرکت : جاده آبعلی-منطقه صنعتی خرمدشت- جاده سیاه سنگ - خیابان هفتم شرقی - پلاک 558