توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1399 می باشد.

نام واحد : صنایع فرآور آذین فلز

تلفن شرکت : -

تلفن واحد : -


سریال مجوز : 200000000000

شماره مجوز : 63713

تاریخ مجوز : 19/12/1399

کد محصول : 2912512345

نام محصول : شیر اطمینان صنعتی (شیرآلات ایمنی) با مکانیزم دستی

ظرفیت : 1,500 عدد

پیشرفت : 0% درحال ساخت

پیشرفت:0%

گروه 2 رقمی : ساخت ماشین آلات وتجهیزات(29)

گروه 4 رقمی : ساخت انواع پمپ - کمپرسور-شیر-سوپاپ(2912)

استان : مرکزی شهرستان : اراک
نشانی شرکت : میدان امان خمینی- شهرک صنعتی شماره یک- خیابان نوآوران