توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1398 می باشد.

نام واحد : تولیدی پردیس پلاست

تلفن شرکت : -

تلفن واحد : -


سریال مجوز : 5

شماره مجوز : 19546/24

تاریخ مجوز : 20/04/1397

کد محصول : 2520512451

نام محصول : بطری از PET

ظرفیت : 2,000 تن

پیشرفت : 61% درحال ساخت

پیشرفت:61%

گروه 2 رقمی : محصولات ازلاستیک وپلاستیک(25)

گروه 4 رقمی : ساخت انواع محصولات پلاستیکی(2520)

سایر محصولات مجوز

2520412440

انواع پری فرم

2,000 تن

2520412444

انواع درپوش و سرپوش پلاستیکی

1,000 تن

استان : گیلان شهرستان : شفت
نشانی واحد : خیابان بهاران-خیابان بوستان دو-پلاک 8
نشانی شرکت : شهرک صنعتی شفت
براساس مجوز به تاریخ: 20/04/1397

سرمایه گذاری: 72,000 میلیون ریال

اشتغال: 15 نفر

Cron Job Starts