توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1398 می باشد.

نام واحد : فرآورده های گوشتی کابی آمل

مدیر : علیرضا اصالت

تلفن مدیر : *******911

تلفن شرکت : *******121

تلفن واحد : -


سریال مجوز : 5

شماره مجوز : 701/26273

تاریخ مجوز : 06/10/1390

کد محصول : 1511512404

نام محصول : انواع استیک و فرآورده های مشابه تهیه شده از گوشت قرمز چرخ نشده

ظرفیت : 500 تن

پیشرفت : 74% درحال ساخت

پیشرفت:74%

گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)

گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)

سایر محصولات مجوز

1511412471

گوشت گاو تازه بسته بندی شده

250 تن

1511412483

گوشت مرغ تازه بسته بندی شده

250 تن

1511512403

انواع برگرها، کباب لقمه و فرآورده های مشابه تهیه شده از گوشت قرمز چرخ شده

1,000 تن

1512512357

میگو سوخاری

200 تن

استان : مازندران شهرستان : آمل
نشانی شرکت : شهرک صنعتی آمل فاز یک
براساس مجوز به تاریخ: 06/10/1390

سرمایه گذاری: 25,571 میلیون ریال

اشتغال: 12 نفر