توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1399 می باشد.

نام واحد : پمپ برکه آب افزار

تلفن شرکت : -

تلفن واحد : -


سریال مجوز : 200000000000

شماره مجوز : 63095/127

تاریخ مجوز : 07/12/1398

کد محصول : 2919412343

نام محصول : دستگاه تصفیه آب خانگی

ظرفیت : 30,000 دستگاه

پیشرفت : 0% درحال ساخت

پیشرفت:0%

گروه 2 رقمی : ساخت ماشین آلات وتجهیزات(29)

گروه 4 رقمی : ساخت انواع پمپ - کمپرسور-شیر-سوپاپ(2912)

سایر محصولات مجوز

2912512304

پمپ سانتریفیوژ جریان شعاعی

500 دستگاه

2912512305

پمپ سانتریفیوژ جریان محوری

500 دستگاه

2912512306

پمپ سانتریفیوژ جریان مختلط

500 دستگاه

استان : قزوین شهرستان : آبیک
نشانی شرکت : تهران-جاده قدیم قم-بعد از پمپ بنزین کهریزک 60 متری شور آباد منطقه صنعتی تهران اولین کارخانه سمت راست
Cron Job Starts