توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1398 می باشد.

نام واحد : یزد لوله

تلفن شرکت : *******351

تلفن واحد : -


سریال مجوز : 5

شماره مجوز : 20528

تاریخ مجوز : 23/04/1397

کد محصول : 2899512449

نام محصول : انواع بست و اتصال فلزی غیر خودرویی به جز فلنج فلزی

ظرفیت : 150 تن

پیشرفت : 71% درحال ساخت

پیشرفت:71%

گروه 2 رقمی : محصولات ازلاستیک وپلاستیک(25)

گروه 4 رقمی : ساخت انواع محصولات پلاستیکی(2520)

سایر محصولات مجوز

2520512719

انواع لوله چند جداره از پلی پروپیلن

1,000 تن

استان : یزد شهرستان : یزد
نشانی شرکت : شهرک صنعتی 24 متری ششم
براساس مجوز به تاریخ: 23/04/1397

سرمایه گذاری: 58,271 میلیون ریال

اشتغال: 20 نفر

Cron Job Starts