توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1399 می باشد.

نام واحد : آیسان گاز سهند

تلفن شرکت : *******411

تلفن واحد : -


سریال مجوز : 200000000000

شماره مجوز : 44399

تاریخ مجوز : 10/07/1398

کد محصول : 2930512306

نام محصول : فریزر ایستاده خانگی با حجم بیشتر از 250 لیتر

ظرفیت : 100,000 دستگاه

پیشرفت : 0% درحال ساخت

پیشرفت:0%

گروه 2 رقمی : ساخت ماشین آلات وتجهیزات(29)

گروه 4 رقمی : ساخت وسایل خانگی طبقه بندی نشده درجای دیگر(2930)

سایر محصولات مجوز

2930512309

یخچال های کمپرسی خانگی با حجم بین 250 و 340 لیتر

100,000 دستگاه

2930512314

یخچال فریزر خانگی با حجم بیشتر از 340 لیتر

100,000 دستگاه

استان : آذربایجان شرقی شهرستان : تبریز شهر : تبریز
نشانی واحد : شهرک صنعتی تبریز
نشانی شرکت : تبریز- جاده آذر شهر-جنب مجتمع پتروشیمی تبریز-
Cron Job Starts