توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1399 می باشد.

نام واحد : آیسان گاز سهند

تلفن شرکت : *******411

تلفن واحد : -


سریال مجوز : 200000000000

شماره مجوز : 44399

تاریخ مجوز : 10/07/1398

کد محصول : 2930512309

نام محصول : یخچال های کمپرسی خانگی با حجم بین 250 و 340 لیتر

ظرفیت : 100,000 دستگاه

پیشرفت : 0% درحال ساخت

پیشرفت:0%

گروه 2 رقمی : ساخت ماشین آلات وتجهیزات(29)

گروه 4 رقمی : ساخت وسایل خانگی طبقه بندی نشده درجای دیگر(2930)

سایر محصولات مجوز

2930512306

فریزر ایستاده خانگی با حجم بیشتر از 250 لیتر

100,000 دستگاه

2930512314

یخچال فریزر خانگی با حجم بیشتر از 340 لیتر

100,000 دستگاه

استان : آذربایجان شرقی شهرستان : تبریز شهر : تبریز
نشانی واحد : شهرک صنعتی تبریز
نشانی شرکت : تبریز- جاده آذر شهر-جنب مجتمع پتروشیمی تبریز-
Cron Job Starts