توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1398 می باشد.

نام واحد : داروسازی بهداشتی دکتر جهانگیر

مدیر : حسین جهانگیر

تلفن مدیر : *******916

تلفن شرکت : -

تلفن واحد : -


سریال مجوز : 5

شماره مجوز : 18465

تاریخ مجوز : 26/05/1392

کد محصول : 2424312364

نام محصول : انواع شامپوها به جز شامپو طبی

ظرفیت : 600 تن

پیشرفت : 61% درحال ساخت

پیشرفت:61%

گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)

گروه 4 رقمی : محصولات داروئی-موادشیمیائی مورداستفاده درداروسازی ودارویی(2423)

سایر محصولات مجوز

2423413752

انواع دارو با منشا گیاهی به شکل کرم، ژل، پماد و لوسیون

3,000,000 عدد

استان : لرستان شهرستان : خرم آباد
نشانی شرکت : خیابان ویلا-صارمی شرقی-پلاک 35-طبقه دوم
براساس مجوز به تاریخ: 26/05/1392

سرمایه گذاری: 22,000 میلیون ریال

اشتغال: 70 نفر