توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1398 می باشد.

نام واحد : کشت و صنعت ترگل

تلفن شرکت : -

تلفن واحد : -


سریال مجوز : 5

شماره مجوز : 97/41984

تاریخ مجوز : 22/10/1397

کد محصول : 1554312378

نام محصول : انواع آب آشامیدنی بسته بندی شده

ظرفیت : 150,000 تن

پیشرفت : 0% درحال ساخت

پیشرفت:0%

گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)

گروه 4 رقمی : تولیدنوشابه های غیرالکلی تولیداب معدنی(1554)

سایر محصولات مجوز

1513512419

رب گوجه فرنگی

3,000 تن

2520512451

بطری از PET

950 تن

استان : جنوب کرمان شهرستان : کهنوج
نشانی شرکت : شهرک صنعتی کهنوج
براساس مجوز به تاریخ: 22/10/1397

سرمایه گذاری: 48,870 میلیون ریال

اشتغال: 20 نفر

Cron Job Starts