توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1398 می باشد.

نام واحد : شکلات پرند

مدیر : علیرضا منسوب شانجانی

تلفن مدیر : *******912

تلفن شرکت : -

تلفن واحد : -


سریال مجوز : 5

شماره مجوز : 261417/1/100

تاریخ مجوز : 22/01/1395

کد محصول : 1549312475

نام محصول : انواع پودر نوشیدنی فوری بر پایه انواع اسانس مصنوعی

ظرفیت : 4,400 تن

پیشرفت : 65% درحال ساخت

پیشرفت:65%

گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)

گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)

سایر محصولات مجوز

1513512346

انواع پودر ژله

8,000 تن

1513512347

ژله آماده و بسته بندی شده

4,400 تن

1549412565

انواع پودر نوشیدنی فوری بر پایه قهوه

4,259 تن

1549412576

انواع پودر ژلاتین حلال خوراکی

5,000 تن

استان : البرز شهرستان : ساوجبلاغ شهر : هشتگرد
نشانی واحد : چهارباغ،پل کردان،بطرف چهار باغ ،خیابان علیخان سلطانی پلاک ثبتی 370 و 727 فرعی از 137 اصلی
نشانی شرکت : سعادت آباد میدان کاج مجتمع سروستان طبقه اول واحد 107
براساس مجوز به تاریخ: 22/01/1395

سرمایه گذاری: 816,714 میلیون ریال

اشتغال: 190 نفر

Cron Job Starts