توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1398 می باشد.

نام واحد : علی اکبر صفری

تلفن شرکت : -

تلفن واحد : -


سریال مجوز : 5

شماره مجوز : 40453/97

تاریخ مجوز : 03/11/1397

کد محصول : 2691512325

نام محصول : ظروف آشپزخانه سرامیکی

ظرفیت : 100 تن

پیشرفت : 0% درحال ساخت

پیشرفت:0%

گروه 2 رقمی : سایرمحصولات کانی غیرفلزی(26)

گروه 4 رقمی : ساخت کالاها از مواد سرامیکی غیرساختمانی وغیرنسوز(2691)

سایر محصولات مجوز

2691412306

لوازم بهداشتی چینی

900 تن

2691512303

ظروف آشپزخانه چینی

100 تن

استان : همدان شهرستان : همدان شهر : همدان
نشانی شرکت : شهرک صنعتی بهاران
براساس مجوز به تاریخ: 03/11/1397

سرمایه گذاری: 22,100 میلیون ریال

اشتغال: 9 نفر

Cron Job Starts