توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1398 می باشد.

نام واحد : شیرین گندم سبلان

مدیر : بهزاد شکرزاده شکوهی

تلفن مدیر : *******914

تلفن شرکت : -

تلفن واحد : -


سریال مجوز : 5

شماره مجوز : 125/3070

تاریخ مجوز : 12/02/1395

کد محصول : 1541412321

نام محصول : انواع کلوچه

ظرفیت : 1,000 تن

پیشرفت : 60% درحال ساخت

پیشرفت:60%

گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)

گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)

سایر محصولات مجوز

1541412328

انواع کیک

1,000 تن

1541412348

تارت، دونات، پیراشکی و سایر انواع شیرینی آردی

500 تن

استان : اردبیل شهرستان : اردبیل
نشانی شرکت : شهرک صنعتی1- انتهای خیابان دوازدهم
براساس مجوز به تاریخ: 12/02/1395

سرمایه گذاری: 10,550 میلیون ریال

اشتغال: 5 نفر