توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1398 می باشد.

نام واحد : ستاره نادی

مدیر : شهره پاکدامن لاهیجی

تلفن مدیر : *******911

تلفن شرکت : -

تلفن واحد : -


سریال مجوز : 5

شماره مجوز : 3581

تاریخ مجوز : 10/12/1389

کد محصول : 1541412321

نام محصول : انواع کلوچه

ظرفیت : 2,000 تن

پیشرفت : 80% درحال ساخت

پیشرفت:80%

گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)

گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)

سایر محصولات مجوز

1541412316

انواع بیسکویت

1,500 تن

1541412325

انواع ویفر

2,000 تن

1541412328

انواع کیک

2,000 تن

استان : گیلان شهرستان : لاهیجان
نشانی واحد : لاهیجان
نشانی شرکت : جاده لنگرود جنب پمپ بنزین نادر
براساس مجوز به تاریخ: 10/12/1389

سرمایه گذاری: 321,500 میلیون ریال

اشتغال: 93 نفر

Cron Job Starts