توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1398 می باشد.

نام واحد : سیمکو

تلفن شرکت : -

تلفن واحد : -


سریال مجوز : 5

شماره مجوز : 1426/24

تاریخ مجوز : 18/01/1397

کد محصول : 3130612349

نام محصول : کابل انتقال برق از جنس آلومینیوم بیش از 63کیلوولت و حداکثر تا 123کیلوولت

ظرفیت : 2,000 تن

پیشرفت : 5% درحال ساخت

پیشرفت:5%

گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)

گروه 4 رقمی : ساخت سیم وکابل روکشدار(3130)

سایر محصولات مجوز

2413312388

کامپاند و گرانول پلیمری

5,000 تن

2899512341

کابل انتقال برق آلومینیومی با مغزی فولادی (ACSR ACSS)

200 تن

2899512471

کابل انتقال برق مسی بدون روکش عایق حداکثر تا یک کیلوولت

150 تن

3130412328

کابل های مخابراتی مسی (از 20 تا 400 زوج)

500 تن

3130412338

کابل شبکه

50 تن

3130412361

کابل های مخابراتی مسی (کمتر از 20 زوج)

50 تن

3130412362

کابل های مخابراتی مسی (از 400 تا 2400 زوج)

50 تن

3130512329

کابل آنتن تلویزیون رنگی

50 تن

3130612305

کابل انتقال برق از جنس مس فشار قوی 230 کیلوولت تا 400 کیلوولت

10,000 تن

3130612308

کابل انتقال برق از جنس آلومینیوم فشار قوی 230 کیلوولت تا 400 کیلوولت

5,000 تن

3130612311

سیم و کابل برق افشان مسی از نمره 1 تا 4

50 تن

3130612312

سیم و کابل برق افشان مسی نمره 4 و بیشتر

50 تن

3130612339

کابل ابزاردقیق

350 تن

3130612340

کابل کنترل

700 تن

3130612341

کابل انتقال برق از جنس مس حداکثر تا یک کیلوولت

1,700 تن

3130612342

کابل انتقال برق از جنس مس بیش از یک کیلوولت و حداکثر تا 20 کیلوولت

10,000 تن

3130612343

کابل انتقال برق از جنس مس بیش از 20کیلوولت و حداکثر تا 63 کیلوولت

10,000 تن

3130612344

کابل انتقال برق از جنس مس بیش از 63کیلوولت و حداکثر تا 123کیلوولت

10,000 تن

3130612345

کابل انتقال برق از جنس مس بیش از 123کیلوولت و حداکثر تا 230کیلوولت

10,000 تن

3130612346

کابل انتقال برق از جنس آلومینیوم حداکثر تا یک کیلوولت

2,000 تن

3130612347

کابل انتقال برق از جنس آلومینیوم بیش از یک کیلوولت و حداکثر تا 20 کیلوولت

2,000 تن

3130612348

کابل انتقال برق از جنس آلومینیوم بیش از 20کیلوولت و حداکثر تا 63 کیلوولت

2,000 تن

3130612350

کابل انتقال برق از جنس آلومینیوم بیش از 123کیلوولت و حداکثر تا 230کیلوولت

2,000 تن

3130612372

کابل تخت مسی با روکش عایق

100 تن

3130612373

انواع کابل دریایی

50,000 تن

3130612376

انواع کابل ضد حریق با عایق سرامیکی

500 تن

3130612377

انواع کابل ضد حریق با عایق پلیمر هالوژن فری

250 تن

3130612378

کابل روکش دار آلومینیومی با مغز فولادی (ACSR)

250 تن

3320412329

کابل ساخته شده از مجموعه فیبرهای نوری به صورت مجزا عایق بندی نشده

5,000 تن

استان : گیلان شهرستان : رشت
نشانی شرکت : خیابان دکتر شریعتی - خیابان بهار شیراز - شماره 13
براساس مجوز به تاریخ: 18/01/1397

سرمایه گذاری: 2,267,615 میلیون ریال

اشتغال: 250 نفر

Cron Job Starts