توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1398 می باشد.

نام واحد : سیمکو

تلفن شرکت : -

تلفن واحد : -


سریال مجوز : 5

شماره مجوز : 58511/24

تاریخ مجوز : 15/11/1396

کد محصول : 3130612305

نام محصول : کابل انتقال برق از جنس مس فشار قوی 230 کیلوولت تا 400 کیلوولت

ظرفیت : 10,000 تن

پیشرفت : 58% درحال ساخت

پیشرفت:58%

گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)

گروه 4 رقمی : ساخت سیم وکابل روکشدار(3130)

سایر محصولات مجوز

3130612308

کابل انتقال برق از جنس آلومینیوم فشار قوی 230 کیلوولت تا 400 کیلوولت

5,000 تن

3130612373

انواع کابل دریایی

20,000 تن

استان : گیلان شهرستان : رشت شهر : رشت
نشانی واحد : رشت ابتدای جاده تهران
نشانی شرکت : خیابان دکتر شریعتی - خیابان بهار شیراز - شماره 13
براساس مجوز به تاریخ: 15/11/1396

سرمایه گذاری: 456,011 میلیون ریال

اشتغال: 102 نفر

Cron Job Starts