توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1398 می باشد.

نام واحد : آرا شیشه زرین

تلفن شرکت : -

تلفن واحد : -


سریال مجوز : 5

شماره مجوز : 127/12913

تاریخ مجوز : 17/04/1393

کد محصول : 2610412387

نام محصول : پودر شیشه

ظرفیت : 70,000 تن

پیشرفت : 95% درحال ساخت

پیشرفت:95%

گروه 2 رقمی : سایرمحصولات کانی غیرفلزی(26)

گروه 4 رقمی : ساخت شیشه ومحصولات شیشه ای(2610)

استان : قزوین شهرستان : تاکستان شهر : تاکستان
نشانی شرکت : خیابان دکتر فاطمی غربی،روبروی سفارت پاکستان،کوچه پروین پلاک 5
براساس مجوز به تاریخ: 17/04/1393

سرمایه گذاری: 60,150 میلیون ریال

اشتغال: 12 نفر

Cron Job Starts