توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1398 می باشد.

نام واحد : نیرو تهویه البرز

مدیر : جعفر یاریفرد

تلفن مدیر : *******912

تلفن شرکت : -

تلفن واحد : -


سریال مجوز : 5

شماره مجوز : 2899

تاریخ مجوز : 16/02/1387

کد محصول : 2919512454

نام محصول : گرم کن و کوره هوای گرم

ظرفیت : 50 دستگاه

پیشرفت : 85% درحال ساخت

پیشرفت:85%

گروه 2 رقمی : ساخت ماشین آلات وتجهیزات(29)

گروه 4 رقمی : ساخت انواع کوره ومشعلهای کوره(2914)

سایر محصولات مجوز

2914512322

فایرهیتر

350 دستگاه

استان : قزوین شهرستان : البرز شهر : الوند
نشانی واحد : خ قائم مقام فراهانی خ جریر طبری
نشانی شرکت : خیابان توحید بالاتر از فرصت شیرازی جنب بانک آینده پلاک 59
براساس مجوز به تاریخ: 16/02/1387

سرمایه گذاری: 94,995 میلیون ریال

اشتغال: 16 نفر

Cron Job Starts