توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1398 می باشد.

نام واحد : فومن شیمی

مدیر : حمید قاسم نژاد

تلفن مدیر : *******912

تلفن شرکت : -

تلفن واحد : -


سریال مجوز : 5

شماره مجوز : 57517/24

تاریخ مجوز : 04/12/1394

کد محصول : 2424512493

نام محصول : اسپری مو (تافت مو)

ظرفیت : 500 تن

پیشرفت : 70% درحال ساخت

پیشرفت:70%

گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)

گروه 4 رقمی : صابون وپاک کننده هادترژانهافراورده های تمیزکننده وپرداخت(2424)

سایر محصولات مجوز

2424412511

اسپری داشبورد

700 تن

2424512461

اسپری های خوشبوکننده بدن

500 تن

2424512528

اسپری پاک کننده سطوح (به جز کف)

500 تن

2424512529

اسپری ضد عفونی کننده سطوح

1,000 تن

2520512707

فیلم تک لایه پلی اتیلن ساده

8,000 تن

7495412423

بسته بندی انواع حشره کش ها

1,000 تن

استان : گیلان شهرستان : رشت
نشانی شرکت : خ احمد قصیر - خ 8 - پ 24
براساس مجوز به تاریخ: 04/12/1394

سرمایه گذاری: 296,474 میلیون ریال

اشتغال: 70 نفر