توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1398 می باشد.

نام واحد : نساجی دیباریس

مدیر : وحید حریری

تلفن مدیر : *******912

تلفن شرکت : ******218

تلفن واحد : -


سریال مجوز : 5

شماره مجوز : 127/38002

تاریخ مجوز : 27/09/1391

کد محصول : 1711612335

نام محصول : نخ صد در صد پنبه ای(اپن اند)

ظرفیت : 1,750 تن

پیشرفت : 92% درحال ساخت

پیشرفت:92%

گروه 2 رقمی : ساخت منسوجات(17)

گروه 4 رقمی : اماده سازی وریسندگی الیاف نساجی بافندگی منسوجات(1711)

سایر محصولات مجوز

1711612327

نخ صد در صد پنبه ای (رینگ)

3,450 تن

1711612328

نخ پنبه پلی استر(رینگ)

1,350 تن

استان : قزوین شهرستان : آبیک
نشانی شرکت : خ دکتر شهید بهشتی نرسیده به میدان تختی پ208 ط 3 واحد8
براساس مجوز به تاریخ: 27/09/1391

سرمایه گذاری: 795,644 میلیون ریال

اشتغال: 145 نفر

Cron Job Starts