فیلترهای مورد نظر اعمال نشد!
استفاده از فیلترهای بخش آمار نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. جهت دریافت اشتراک روی دکه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
پیشرفت فیزیکی بین 0تا100درصد
تاریخ مجوز بین 1334تاآخر 95(بانک اطلاعاتی تا آخر اسفند 1398 به‌روز رسانی شده است)
نام واحد کد محصول نام محصول استان پیشرفت ظرفیت واحد
نتایج 121 تا 140 از کل 353489 نتیجه
طراوت - حسنعلی 26961110 انواع سنگبری وسنگکوبی اصفهان 100 30,000 متر مربع
یکتا 17291141 قیطان آذربایجان شرقی 100 60 تن
احمد ومهدی رستم زاده 26931114 اجرفشاری آذربایجان غربی 100 4,500 هزار قالب
تعاونی 14 21091124 پاکت خواروبارومیوه آذربایجان غربی 100 400 تن
غلامحسین عربی نژاد 24221111 رنگ روغنی آذربایجان شرقی 100 600 تن
غلامحسین عربی نژاد 24221112 رنگ پلاستیک آذربایجان شرقی 100 400 تن
غلامحسین عربی نژاد 24221222 روغن جلاء آذربایجان شرقی 100 175 تن
غلامحسین عربی نژاد 24221230 انواع تینر آذربایجان شرقی 100 500 تن
غلامحسین عربی نژاد 24221334 زنگبر آذربایجان شرقی 100 300 تن
غلامحسین عربی نژاد 24221550 انواع وارنیش آذربایجان شرقی 100 200 تن
غلامحسین عربی نژاد 24221120 رنگ صنعتی آذربایجان شرقی 100 600 تن
سرمایه گذاری صانع یکتا 24221120 انواع رنگ صنعتی آذربایجان شرقی 100 3,000 تن
سرمایه گذاری صانع یکتا 24221110 انواع رنگ ساختمانی آذربایجان شرقی 100 4,700 تن
سرمایه گذاری صانع یکتا 24221230 انواع تینر آذربایجان شرقی 100 7,800 تن
سرمایه گذاری صانع یکتا 24131241 رزین الکید آذربایجان شرقی 100 2,600 تن
سرمایه گذاری صانع یکتا 24221410 انواع مرکب چاپ آذربایجان شرقی 100 4,000 تن
سرمایه گذاری صانع یکتا 24221133 رنگهای پودری آذربایجان شرقی 100 1,000 تن
افشاری - محمدوعبدالحسین ومهدی قلی 26961110 انواع سنگبری وسنگکوبی اصفهان 100 32,500 متر مربع
تولیدی آبسان نقش جهان - شرکت به درخواست وکیل فعلا توقیف 25201222 لوله واتصالات پلی اتیلن اصفهان 100 1,050 تن
عابدی - حسن 26961110 انواع سنگبری وسنگکوبی اصفهان 100 32,000 متر مربع