توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1398 می باشد.

نام واحد : صنایع غذایی آب حیات گستر یزد

تلفن شرکت : -

تلفن واحد : *******353


سریال مجوز : 5

شماره مجوز : 31730

تاریخ مجوز : 22/05/1398

کد محصول : 111512329

نام محصول : بسته بندی کنجد

ظرفیت : 850 تن

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : سایرفعالیتهای خدمات مهندسی(74)

گروه 4 رقمی : فعالیت های بسته بندی(7495)

سایر محصولات مجوز

112412353

شیره شکر

75 تن

1513512508

خمیر خرما با روکش مغزیجات

100 تن

1514412320

روغن خام کنجد

150 تن

1543312441

انواع فرآورده غذایی بر پایه کنجد و ارده

670 تن

7495412320

بسته بندی انواع روغن ها و چربی های گیاهی و حیوانی

1,200 تن

استان : یزد شهرستان : یزد شهر : یزد
نشانی واحد : بلوار جمهوری-روبروی برج آسمان -نبش کوچه 25 -پلاک 583
نشانی شرکت : بلوار جمهوری روبروی برج آسمان
براساس مجوز به تاریخ: 22/05/1398

اشتغال: 44 نفر