توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1398 می باشد.

نام واحد : سید جمال احمدی

مدیر : سید جمال احمدی

تلفن مدیر : *******912

تلفن شرکت : -

تلفن واحد : *******215


سریال مجوز : 8

شماره مجوز : 29166

تاریخ مجوز : 10/03/1396

کد محصول : 111512329

نام محصول : صرفا بسته بندی کنجد

ظرفیت : 374 تن

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)

گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)

سایر محصولات مجوز

1543312441

انواع فرآورده غذایی بر پایه کنجد و ارده

373 تن

1543412444

ارده

373 تن

استان : تهران شهرستان : تهران شهر : تهران
نشانی واحد : خیابان رجایی ؛بعد از بیمارستان هفت تیر ،خیابان محمدیان -پلاک 16
نشانی شرکت : تهران ،خیابان شهید رجایی ، بعد از بیمارستان 7 تیر ، کوچه ی علی محمدیان پلاک 16