کد تعرفه

38246000

برگشت شرح تعرفه

ـ سوربیتول غیر از آنچه که مشمول شماره فرعی 44 2905 میشود

Sorbitol other than that of subheading 2905.44

کد تعرفه

38246000

شرح تعرفه

ـ سوربیتول غیر از آنچه که مشمول شماره فرعی 44 2905 میشود

Sorbitol other than that of subheading 2905.44

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 0 0 0 - 2،793،245 10،905،571،067 1،186،071 0.42
1386 99،205 339،005،511 36،677 0.37 4،630،710 23،103،360،993 2،488،687 0.54
1387 0 0 0 - 1،511،690 8،270،758،168 877،040 0.58
1388 0 0 0 - 2،266،866 11،887،864،409 1،199،822 0.53
1389 0 0 0 - 2،242،080 14،040،446،402 1،354،720 0.60
1390 0 0 0 - 2،862،420 26،019،753،458 2،336،946 0.82
1391 0 0 0 - 3،157،280 34،959،981،567 2،520،742 0.80
1392 0 0 0 - 3،035،600 59،559،229،437 2،369،180 0.78
1393 0 0 0 - 2،198،080 45،037،454،595 1،682،177 0.77
1394 0 0 0 - 1،492،832 31،895،634،928 1،086،176 0.73
1395 36،000 1،140،354،864 35،244 0.98 1،680،620 33،997،844،683 1،103،402 0.66
1396 61،000 1،950،045،138 59،718 0.98 3،734،363 84،014،340،954 2،520،026 0.67
1397
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1398
1399
جمع 274,005 - 225,050 - 31,605,786 - 20,724,989 -
Cron Job Starts