کد تعرفه

38247200

برگشت شرح تعرفه

-- شامل بروموکلرودی فلوئورومتان، بروموتری فلوئورومتان یا دیبروموتترافلوئورواتان‌ها

Containing bromochlorodif luoromethane bromotrifluoromethane or dibromoterrafluoroethanes

کد تعرفه

38247200

شرح تعرفه

-- شامل بروموکلرودی فلوئورومتان، بروموتری فلوئورومتان یا دیبروموتترافلوئورواتان‌ها

Containing bromochlorodif luoromethane bromotrifluoromethane or dibromoterrafluoroethanes

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 0 0 0 - 0 0 0 -
1386 0 0 0 - 0 0 0 -
1387 0 0 0 - 0 0 0 -
1388 0 0 0 - 0 0 0 -
1389 0 0 0 - 0 0 0 -
1390 0 0 0 - 34،776 378،544،411 34،742 1.00
1391 0 0 0 - 0 0 0 -
1392 0 0 0 - 0 0 0 -
1393 0 0 0 - 0 0 0 -
1394 0 0 0 - 0 0 0 -
1395 0 0 0 - 0 0 0 -
1396 0 0 0 - 14،324 2،278،140،800 69،657 4.86
1397
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1398
1399
جمع 0 - 0 - 49,100 - 104,399 -
Cron Job Starts