کد تعرفه

38247700

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ حاوی برومو تیل (بروماید متیل) یا بروموکلرومتان

Containing bromomethane methyl bromide or bromochloromethane

کد تعرفه

38247700

شرح تعرفه

ـ ـ حاوی برومو تیل (بروماید متیل) یا بروموکلرومتان

Containing bromomethane methyl bromide or bromochloromethane

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 0 0 0 - 0 0 0 -
1386 0 0 0 - 0 0 0 -
1387 0 0 0 - 0 0 0 -
1388 0 0 0 - 0 0 0 -
1389 0 0 0 - 0 0 0 -
1390 0 0 0 - 0 0 0 -
1391 0 0 0 - 0 0 0 -
1392 0 0 0 - 0 0 0 -
1393 0 0 0 - 34،830 3،949،103،943 144،402 4.15
1394 0 0 0 - 0 0 0 -
1395 0 0 0 - 0 0 0 -
1396 0 0 0 - 0 0 0 -
1397
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1398
1399
جمع 0 - 0 - 37,010 - 155,913 -
Cron Job Starts